Základná organizácia OZ METARULG EUROCAST - SODEXHO